Dorpskamer 'De Den'

Dorpskamer 'De Den’

In de Den,
daar is men
In den morgen,
in den middag,
en in den avond
is men daar,
in de Den,
met elkaar.

Op 21 mei 2021 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Stichting Dorpskamer Appelscha, Woningstichting Actium, en Zorggroep Liante. Hiermee is de nieuwe dorpskamer van ons dorp een feit: Dorpskamer de Den, een plek waar het hele dorp zich thuis mag voelen, een nieuwe plek om elkaar te ontmoeten en samen kan zijn. De samenwerking tussen de drie partijen maakt mogelijk dat verbondenheid tussen de inwoners van Appelscha wordt verstevigd, dat zij op een centrale plek samen kunnen komen, een plek waar iedereen terecht kan!

De locatie van de dorpskamer bevindt zich in het hoofdgebouw van Riemsoord. Verwacht wordt dat in het najaar de deur geopend kan worden om vanaf dan iedereen uit het dorp te verwelkomen.
Het streven is om dagelijks tussen 10.00 uur en 22.00 uur open te zijn en zo goed als altijd een vrije inloop te kunnen garanderen. Naast de vrije inloop wordt het ook mogelijk om, op verzoek, de dorpskamer af te huren voor besloten activiteiten zoals verjaardagen, vieringen, diensten, besprekingen, en andere activiteiten.

De komende maanden wordt er hard gewerkt om een gezellige en voor een ieder toegankelijke ruimte te maken. De voormalig Appelhof zal transformeren tot een waarlijke dorpskamer van Appelscha. Er zal een simpele keuken worden ingebouwd, er komt een stevige stamtafel, en ook is het de bedoeling dat er een eigen entree gerealiseerd wordt die uitnodigt om binnen te stappen.

We staan met zijn allen aan het begin, niets staat nog vast, en dat is juist ook de bedoeling want hiermee scheppen we een vrije ruimte, een speelveld waar naar de toekomst toe vele activiteiten kunnen ontstaan die passend zijn bij de wensen van de inwoners van ons dorp Appelscha. We hopen in de nabije toekomst samen te kunnen werken met vele betrokkenen die onze nieuwe dorpskamer, De Den, een warm hart toedragen.

Kijk voor informatie van tijd tot tijd op de website, die de komende tijd wordt gevuld met updates over de ontwikkeling van de dorpskamer. Ook is er informatie op te vragen via het Contactformulier.

Tot snel, tot ziens, tot dan, in de Den!