Bestuur

Bestuursinformatie

Siepie de Boer (Voorzitter)
Rob Visser (Penningmeester)
Hilma Niebuur (Secretaris)
René de Boer (Bestuurslid)
Irene Visser (Bestuurslid)

Het bestuur van de Dorpskamer is geformeerd uit deels initiatiefnemers van het eerste uur, zij die vanaf het begin betrokken waren bij de dorpsgesprekken in 2018, plus enkele leden die later uit enthousiasme en betrokkenheid zijn ingestapt. Hiermee kreeg het bestuur een veelzijdigheid aan kwaliteit in huis die nodig was om de nieuwe Stichting dorpskamer-Appelscha genaamd ‘de Den’ te realiseren. Dit met veel ondersteuning van de Gemeente Ooststellingwerf en opbouwwerk Scala. En we doen het niet alleen, want we hebben twee samenwerkingspartners waar we erg blij mee zijn t.w. Actium en Liante.

Het bestuur is de komende periode (tussen juli en oktober) druk doende met het vormen van beleid, van het inventariseren van bestaande clubs en hun wensen, van geluiden uit dorpsbewoners die nieuwe activiteiten willen realiseren, maar ook zullen we onze voelhorens uitsteken naar wat er verder aan wensen leeft onder van jong tot oud.
In deze organisatie zal het bestuur ‘het open karakter’, een ieder kan binnen lopen voor een kop koffie en een praatje, prioriteit geven. ‘ Immers we wensten in onze dorpsgesprekken een ontmoetingsplek?’
Daarnaast zullen er komende tijd enkele verbouwingen plaatsvinden, moet er geschilderd worden, meubilair aangeschaft, kortom het moet nog een ruimte worden met een gezellige uitstraling.

We hopen als bestuur dat vele dorpsbewoners in de nabije toekomst de weg zullen vinden naar onze dorpskamer ‘de Den’. Voor ontmoeting!!!