Website en nieuwe naam voor dorpskamer

VAN IDEE TIJDENS DE DORPSGESPREKKEN IN 2018 TOT DAADKRACHTIG BESTUUR EN OPENING EIND 2021

Een dikke maand geleden ondertekende stichting Dorpskamer Appelscha een overeenkomst met Actium. Sindsdien wordt er achter de schermen van alles voorbereid om het geheel tot een succes te maken. Er is een website gemaakt, een naam bedacht en subsidies stromen inmiddels binnen om de ruimte te verbouwen en in te richten.


Appelscha Een dorpshuis of plek om samen te komen bestond in Appelscha niet meer sinds het verdwijnen van Harambe. Een plek waar het dorp samenkomt om activiteiten te doen, zoals een workshop, waar samen naar een EK-wedstrijd gekeken wordt of waar je een lezing of koffieconcert bijwoont. Er werd over de brainstorm twee jaar nagepraat, waarna spijkers met koppen werden geslagen. ‘In 2019 was het tijd om concreet te worden. Er is lang genoeg over gepraat, er moest gewerkt worden om het ook echt voor elkaar te krijgen’, zegt André Ponger, die vanuit Scala als opbouwwerker helpt de boel op poten te zetten. Een werkgroep werd gevormd, plannen werden gesmeed ‘en naast de oorspronkelijke groep haakten ook twee dertigers aan’. Een sterke en gevarieerde groep, noemt Ponger het. Een groep, die met elkaar overweg kan en snel tot oplossingen komt. Een groep die wat voor Appelscha wil betekenen. Soms is het best lastig om een groep bij elkaar te krijgen, weet Ponger uit ervaring. ‘Je begint bij nul, alleen wanneer iedereen de schouders eronder zet en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, slaagt het. En dat is hier het geval.’

‘Toen we hier voor het eerst binnenkwamen, stond het vol tafels en stoelen’, vertelt Jan van Gelderen, voorzitter van Plaatselijk Belang Appelscha over de dorpskamer in het gebouw van Riemsoord in Appelscha, naast de bibliotheek. Inmiddels is de ruimte leeg. ‘Het krijgt een nieuwe kleur. Omdat de donkerbruine vloer blijft, koos het bestuur voor een frisse, groene kleur op de muren. Het interieur wordt weer wat donkerder en de dorpskamer zal de naam ‘De Den’ gaan dragen.’ Er komt een logo aan de voorzijde van het pand. ‘We begeven ons tenslotte in een gebied vol dennen.’ De Den dus. Maar de website heet gewoon www.dorpskamer-appelscha.nl. ‘De site is al online, maar inloopmomenten of aankomende activiteiten zijn er nog niet op te vinden. Die komen er zeker wel op’, vertelt Van Gelderen. ‘Er komt zelfs een reserveringsoptie.’ De bedoeling is om het pand open te stellen voor iedereen, maar wie de zaal wil huren voor een beperkt gezelschap, betaalt een kleine vergoeding.

‘Er is een begroting gemaakt en er zijn subsidies aangevraagd’, gaat Ponger verder. Onder meer het Fonds Ooststellingwerf en het Iepen Mienskipfonds deden een flinke duit in het zakje.

Verbouwing

‘En ook zijn we ontzettend blij met het geld van de Rabobank.’ Van de benodigde 70.000 euro is daarmee 50.000 euro gefinancierd. Er zijn al diverse offertes opgevraagd en binnengekomen bij de stichting. Er komt namelijk onder meer een nieuwe entree aan de voorzijde. ‘Daarmee straal je meer openheid uit, het nodigt mensen uit om langs te komen.’ En ook komt er een keukenblok met uitgiftemogelijkheid in de dorpskamer, die eigenlijk wel heel veel wegheeft van een woonkamer. Er komt een bankstel, een televisie en wifi niet te vergeten. ‘Het moet vooral gezellig worden. Een plek waar iedereen wil zijn.’

Opening

Naar verwachting is alles in het najaar klaar. Dan is het voor iedereen die wil mogelijk om langs te komen, dingen te organiseren, ‘maar zelf zal de stichting ook dingen organiseren’. Denk bijvoorbeeld aan een reisje naar de Open Stal-kunstroute in Oldeberkoop, waarbij vervoer geregeld is of een boekpresentatie in samenwerking met de bibliotheek.

Henk Vondeling