Nieuws en informatiebrief 2022 - 2023

Start seizoen 2022-2023 Dorpskamer ‘de Den’

Burendag 2022

Beste mensen,

Start seizoen 2022-2023 Dorpskamer ‘de Den’
Nu de scholen weer beginnen en de vakantieperiode voorbij is, maken wij in de Dorpskamer ook een start van het nieuwe seizoen. Wij hopen jullie allemaal weer in goede gezondheid terug te zien op de inmiddels al vertrouwde dagen.
Ook zien we komend jaar graag nieuwe gezichten en hopen we dat dorpsgenoten de weg naar ‘de Den’ gaan vinden. Wij houden onze ogen en oren open voor geluiden, wensen en behoeftes die onder ons Appelscha’ers leven. Doe jij dat ook want dat helpt!!
Voor nieuw te ontwikkelen ideeën staan wij open, laat ze horen, dan kijken we samen waar en hoe deze een plek kunnen krijgen. Gastheren en dames zullen u hartelijk ontvangen. Contactadres ( zie hieronder)
In de zomervakantie zijn er een aantal activiteiten doorgegaan, o.a. bridge , schaken en de maandelijkse kerkdienst. Daarbij hebben we deze periode 5 keer een “Breek de Week Lunch“ gehouden, wat wil zeggen dat er elke woensdag een eenvoudige lunch werd aangeboden. Hier was veel animo voor, men ervaarde deze lunchmomenten veel gezelligheid van elkaar en er waren mooie gesprekken. Gemiddeld waren er 15 personen per keer aanwezig. Deelnemers hebben de wens uitgesproken om dit voort te zetten.
Het bestuur buigt zich over de organisatie hiervan en komt met een antwoord terug.

Burendag 2022
Op zaterdag 24 september is er de Landelijke burendag. Sinds 2016 een officiële dag waarop men in eigen buurt leuke activiteiten voor en met elkaar organiseert.
Men heeft ondervonden dat buurten er leuker , socialer en veiliger door worden.
In het kader van deze dag organiseert Dorpskamer ‘de Den’ samen met zorggroep Liante en Actium een circuit met oud Hollandse spelen. Dit zal rond Riemsoord plaatsvinden tussen 10.00 – 15.00 uur. Buurtbewoners kunnen hierbij vrijblijvend aansluiten en meedoen. Gezelligheid, plezier en ontmoeting staan centraal. Een Flyer met programma volgt nog!!
Tussen de spelen is er plek voor kramen, gelegenheid om je, op eigen wijze, te presenteren, b.v. met je handwerken, schaaksport, vrijwilligers werven, bridge gym, schilderen etc. Mocht je dit willen of weet je een kennis of buur of je wil je eigen club/geleding hiervoor enthousiast maken geef dit dan door op onderstaand adres. Wij kijken dan samen of we dit praktisch kunnen regelen o.a. met een tafel of kraam .

Met een vriendelijke groet,
namens bestuur ‘de Den’,
Siepie de Boer

Contactadres:

Vraag elkaar - Nieuwe datum

Dinsdag 23 augustus 2022 van 14.00 tot 16.30 uur organiseren we een Gelukscarrousel in Dorpskamer De Den met verschillende activiteiten:

Spelletjes - Schilderen - Gelukstafels

Uiteraard zijn de Vraagelkaar coaches aanwezig om deelnemers te verbinden met buurtgenoten die echt bij ze passen.

Meld je aan via onze website: www.vraagelkaar.nl, of door ons een berichtje te sturen op Facebook, of te mailen naar , of te bellen met 088 - 7878901.